Ustawa hazardowa

Typer.pl / Przywodnik / Ustawa hazardowa

Ustawa hazardowa, a dokładniej „Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych” to podstawowy dokument prawny, który reguluje funkcjonowanie rynku bukmacherskiego i hazardowego w Polsce. W realny sposób wpływa na realizację usług naziemnych i internetowych operatorów zakładów bukmacherskich i gier hazardowych, a także na poziom bezpieczeństwa graczy czy wysokość wygranych.  Ma też bardzo duże znaczenie dla ograniczania szarej strefy w polskiej branży hazardowej.   

Spis treści: 

 1. USTAWA HAZARDOWA- czym jest? 

 1. USTAWA HAZARDOWA- kiedy przepisy weszły w życie? 

 1. USTAWA HAZARDOWA- a bukmacherzy 

 1. USTAWA HAZARDOWA- a kwestie podatkowe 

 1. USTAWA HAZARDOWA- a nielegalne zakłady bukmacherskie 

 1. USTAWA HAZARDOWA- a reklama bukmachera. Legalna czy nielegalna? 

 1. USTAWA HAZARDOWA- Rejestr Domen Zakazanych 

 1. USTAWA HAZARDOWA- wszystko dla dobra graczy 

 1. USTAWA HAZARDOWA- podsumowanie 

 

USTAWA HAZARDOWA- czym jest?  

 

Pierwsza, polska ustawa hazardowa powstała w 1992 roku i była wielokrotnie nowelizowana. Mimo wielu poprawek, nadal nie była kompletna pod względem swoich postanowień, dlatego też zdecydowano o przyjęciu nowego dokumentu, czyli wcześniej już wspomnianej „Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych”. Do niej również wielu miało zastrzeżenia, ustawa w takiej formie zdelegalizowała bowiem zakłady bukmacherskie. Nowy dokument wzbudził wiele kontrowersji, co doprowadziło do kolejnej nowelizacji w grudniu 2016 roku. Po jej uprawomocnieniu, czyli od dnia 1 kwietnia 2017 roku oraz 1 lipca 2017 roku w Polsce obowiązuje ustawa hazardowa, która wywarła bardzo duży wpływ na kształt rynku bukmacherskiego w naszym kraju.  

 

USTAWA HAZARDOWA- kiedy przepisy weszły w życie? 

 

Nowelizacja ustawy, podpisana 15 grudnia 2016 roku, wchodziła w życie stopniowo. Większość zapisów obowiązywała od 1 kwietnia 2017 roku, część jednak od 1 lipca 2017 roku.  

I tak:  

 • 1 kwietnia wprowadzono między innymi zapisy dotyczące kar pieniężnych za naruszanie przepisów ustawy oraz dodatkowe restrykcje w kwestii prowadzenia gier na automatach, 

 • 1 lipca zaczął obowiązywać prowadzony przez resort finansów rejestr domen zakazanych, zakaz udostępniania usług płatniczych na zablokowanych stronach oraz kary finansowe dla dostawców usług telekomunikacyjnych i płatniczych.  

 

Do 1 lipca 2017 roku odpowiednie organy miały czas na stworzenie Rejestru Domen Zakazanych, który został udostępniony wszystkim obywatelom. Następnie w ciągu 48 godzin dostawcy Internetu mieli w obowiązku zablokować nielegalne strony swoim klientom, zaś operatorzy płatności dostali 30 dni na zatrzymanie możliwości przekazywania za ich pośrednictwem pieniędzy do zakazanych prawem stron. 

 

USTAWA HAZARDOWA- a bukmacherzy  

 

Zakłady bukmacherskie były nielegalne dla polskich typerów aż do momentu wprowadzenia nowelizacji ustawy hazardowej w 2017 roku. Od tego czasu na polskim rynku mogą prowadzić swoją działalność tylko legalne firmy bukmacherskie. Spółki muszą się więc ubiegać o przyznanie licencji na organizację zakładów wzajemnych od Ministerstwa Finansów. Mogą się starać o licencję na organizację zakładów online, naziemnych lub jednych i drugich.  

Postanowienia wspomnianej ustawy miały na celu wyeliminowanie wpływów z tak zwanej szarej strefy, a regulacje te zwiększyły również przekazywane środki pieniężne do Skarbu Państwa.  

Dodatkowo bukmacherzy muszą zwrócić uwagę na Art. 8 ust. 1, w którym nakłada się na nich obowiązek przedstawienia regulaminu odpowiedzialnej gry ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych.  

 

USTAWA HAZARDOWA- a kwestie podatkowe  

 

Ustawa hazardowa reguluje kwestie podatkowe zakładów bukmacherskich. Podatnikiem jest podmiot, który organizuje zakłady bukmacherskie i opłaca on podatek 12% od obrotu. Ustawa nie precyzuje dokładnie jak w miałoby się realizować przepisy dotyczące podatków, dlatego też bukmacherzy potrącają 12% od każdej wniesionej stawki, by opłacić podatek obrotowy. Drugim rodzajem podatku, który nie jest jednak regulowany przez ustawę hazardową tylko przez ustawę o podatku dochodowym dla osób fizycznych, jest 10% od wygranej osoby grającej.  

Oznacza to, że pierwszy z podatków dotyczy wszystkich graczy. Zawsze, kiedy typer stawia zakład, to stawka, która ostatecznie będzie mnożona przez kurs, pomniejszona jest o 12%, czyli podatek, który bukmacher wpłaca do Skarbu Państwa. Drugi z podatków natomiast opłacany jest od wygranych przekraczających jednorazowo 2280 zł i jest to 10% z wygranej kwoty.  

 

 

USTAWA HAZARDOWA- a nielegalne zakłady bukmacherskie  

 

Ustawa określa kary dla osób, którzy rejestrują się i grają u bukmacherów nielegalnych, czyli takich, którzy nie posiadają ważnej licencji na organizację zakładów wzajemnych przyznanej przez Ministra Finansów. Nałożona kara może obejmować 100% wygranych gracza, która nie jest pomniejszona o sumę stawek, które gracz wpłacił na konto.  

Kodeks karny skarbowy mówi, że osoba, która świadomie uczestniczy w nielegalnych grach hazardowych, podlega karze finansowej w wysokości maksymalnie 120 stawek dziennych.  

Więcej o nielegalnych zakładach bukmacherskich dowiesz się z tego artykułu- link do artykułu.  

 

USTAWA HAZARDOWA- a reklama bukmachera. Legalna czy nielegalna? 

 

Legalny bukmacher może reklamować swoje usługi: 

 • W ośrodku gier i punkcie przyjmowania zakładów, 

 • Na budynku, w którym jest prowadzony punkt przyjmowania zakładów, 

 • Na swojej stronie internetowej, 

 • Jeżeli umieści informację o posiadanym zezwoleniu na urządzanie zakładów, 

 • Jeżeli umieści komunikat o konsekwencjach wynikających z udziału w nielegalnych grach hazardowych oraz ryzyku związanym z hazardem, 

 • Podczas transmisji z wydarzeń sportowych, których jest sponsorem lub sponsoruje biorących w nich udział zawodników, drużyny lub związki sportowe. 

 

Legalny bukmacher nie może reklamować się: 

 • W telewizji, radiu, kinie czy teatrze w innych godzinach niż 22:00- 6:00, 

 • Jeżeli nie posiada zezwolenia na prowadzenie działalności w Polsce, 

 • Kieruje swoją ofertę do osób małoletnich lub przedstawia w niej osoby małoletnie, 

 • Jeżeli zawiera w przekazie połączenie zakładów ze zdobyciem sprawności fizycznej, intelektualnej lub atrakcyjnością seksualną, szansą na uzyskanie łatwej wygranej,  

 • Jeżeli łączy udział w grach hazardowych z relaksem i wypoczynkiem, miłym spędzaniem wolnego czasu oraz nauką lub pracą,  

 • Jeżeli reklama powoduje skojarzenia ze sposobem na rozwiązanie problemów osobistych i finansowych, życiowym, finansowym lub zawodowym sukcesem.  

 

USTAWA HAZARDOWA- Rejestr Domen Zakazanych  

 

 Rejestr Domen Zakazanych zawiera w sobie spis stron oferujących gry hazardowe niezgodnie z ustawą. Według artykułu 15 ustawy: 

     1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych prowadzi Rejestr domen służących do oferowania gier hazardowych niezgodnie z ustawą, zwany dalej „Rejestrem”. 
     2. Rejestr jest jawny. Każdy ma prawo dostępu do danych zawartych w Rejestrze. 
     3. Rejestr jest prowadzony w systemie teleinformatycznym, umożliwiającym automatyczne przekazywanie informacji do systemów teleinformatycznych przedsiębiorców telekomunikacyjnych i dostawców usług płatniczych. 

Dodatkowo: 

     4 Wpisowi do Rejestru podlega: 
          1) nazwa domeny internetowej wykorzystywana do urządzania gier hazardowych bez koncesji, zezwolenia lub dokonania zgłoszenia wymaganego przez ustawę,     kierowanych do usługobiorców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności, gdy strony internetowe wykorzystujące nazwy takich domen są: 

          a) dostępne w języku polskim, 

          b) reklamowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  

 

 

USTAWA HAZARDOWA- wszystko dla dobra graczy  

 

Wszystkie ograniczenia mają na celu zmniejszyć ryzyko nałogów hazardowych u obywateli, szczególnie wśród osób nieletnich, a także chronić ich przed zgubnym wpływem brania udziału w grach.  

 

USTAWA HAZARDOWA- podsumowanie  

 

Ustawa hazardowa to podstawowy dokument prawny, który reguluje zasady funkcjonowania polskiego rynku bukmacherskiego i hazardowego. Od momentu wejścia w życie jej zapisów znacznie ograniczono tak zwaną szarą strefę w polskiej branży hazardowej. Ustawa ma również realny wpływ na to jak wyglądają usługi naziemne i online zakładów bukmacherskich. Legalne zakłady muszą bowiem przestrzegać wszystkich zapisów ustawy hazardowej, dzięki czemu gracze mają zapewniony wyższy poziom bezpieczeństwa. Dokument przewiduje również stosowne kary dla graczy biorących udział w nielegalnych zakładach wzajemnych, czy grach hazardowych. 

 Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.